987/CÐ-BYT

Số/Ký hiệu 987/CÐ-BYT ( Tải về file văn bản)
Trích yếu

Công điện của Bộ Y tế về việc triển khai công tác y tế ứng phó khẩn cấp bảo số 10

Ngày ban hành 13/09/2017
Ngày hiệu lực 13/09/2017