02/TB

Số/Ký hiệu 02/TB ( Tải về file văn bản)
Trích yếu

Thông báo số 2 Hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ II về bệnh Melioidosis

Ngày ban hành 06/09/2017
Ngày hiệu lực 06/09/2017