Tiếng hát ngành y tế Quảng Nam

Kim Phượng – Đức Ninh – Thanh Dũng – BV Đại Lộc – BV Phạm Ngọc Thạch
read more
No Image

Công đoàn cơ sở – chỗ dựa tin cậy của người lao động

Hướng tới Đại hội đại biểu Công đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khóa XXX nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn trường cùng Trung tâm nghiệp vụ BC&TT đã phối hợp với kênh truyền.....
read more