Công đoàn cơ sở – chỗ dựa tin cậy của người lao động

Hướng tới Đại hội đại biểu Công đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khóa XXX nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn trường cùng Trung tâm nghiệp vụ BC&TT đã phối hợp với kênh truyền hình VTV1 thực hiện phóng sự “Công đoàn cơ sở – chỗ dựa tin cậy của người lao động” trong khuôn khổ chương trình Lao động & Công đoàn, phát sóng trên kênh VTV1.