Tăng quyền lợi trong năm 2017 đối với người dùng bảo hiểm y tế

Tiến sĩ Hà Văn Thúy – Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết, trong năm 2017, luật bảo hiểm y tế sẽ bổ sung thêm một số điều mới như tăng mức hưởng bảo...